mình đang học đồ họa và cần render thì nên build PC như thế nào hiện tại mình muốn máy giá tầm 8-9 tr vì mình còn đang học