Mọi người cho em hỏi sinh viên hiện nay thì nên học và sử dụng thành thạo những phần mềm nào ạ. Với lại anh chị nào có tài liệu gì liên quan đến mấy phần mềm đó chia sẻ với em được không ạ! Em chân thành cảm ơn!