Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 45 SGK trang 138 địa lí 7: Trình bày sự phân bố sản xuất của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ?
Các ngành công nghiệp luôn có sự biến đổi và cải tiến không ngừng đối với các quốc gia khu vực trên thế giới. Thế giới phát triển nên bộ não của con người cũng có sự biến đổi, giúp hình thành nên những công trình kĩ thuật mới để có thể thay đổi vận mệnh và đời sống trên thế giới. Khju vực Trung và Nam Mĩ cũng vậy các ngành công nghiệp được phát triển mạnh mẽ pử đây được phân bố phát triển như thế nào chúng ta hãy cùng với Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 45 SGK trang 138 địa lí 7: Trình bày sự phân bố sản xuất của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ?

Câu hỏi 2 bài 45 SGK trang 138 địa lí 7
Trả lời:

Sự phân bố sản xuất chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ là:
  • Được biết đến khu vực này là khu vực có nền kinh tế phát triển khá là mạnh mẽ nhất là ngành công nghiệp. Nơi có địa hình thuận lợi và nguồn nhân lực dồi dào nên ở đây chủ yếu tập trung sản xuất công nghiệp.
  • Sự phân bố công nghiệp ở đây chủ yếu tập trung ở các quốc gia như: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê- xu-ê-la, khu vực An-đét, vùng biển Ca-ri-bê. Các quốc gia này chủ yếu là các nước phát triển.

Xem thêm: Địa lý 7: Tại sao phải đặt vấn đề về việc bảo vệ rừng A ma dôn? Bài 45 SGK trang 138