Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 46 SGK trang 139 địa lí 7: Quan sát hình 46.2 và cho biết: thứ tự các đai thực vật theo chiều cao sườn đông An đét, từng đai thực vật được phân bố từ độ cao nào đến độ cao nào?
Từ câu hỏi 1 bài 46 địa lí 7 chúng ta đã được biết đến dãy núi An đét một dãy núi nổi tiếng trên thế giới. Núi có những đặc điểm riêng bởi nó được tạo nên từ đất đá hình dạng khác với các địa hình khác. Sườn núi An đét có những đai thực vật nào chúng ta hãy cùng nhau trả lời câu hỏi 2 bài 46 SGK trang 139 địa lí 7 sau đây: Quan sát hình 46.2 và cho biết: thứ tự các đai thực vật theo chiều cao sườn đông An đét, từng đai thực vật được phân bố từ độ cao nào đến độ cao nào? Dưới đây là bà viết của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 2 bài 46 SGK trang 139 địa lí 7
Trả lời:

Qua hình 46.2 ta có thể thấy thứ tự các đai thực vật theo chiều cao sườn đông An đét, từng đai thực vật được phân bố từ độ cao nào đến độ cao như sau:
Sường Đông An đét
Độ cao (m)
Đai thực vật
0-1000 Rừng nhiệt đới
1000-1300 Rừng lá rộng
1300-3000 Rừng lá kim
3000-4000 Đồng cỏ
4000-5000 Đồng cỏ núi cao
Trên 5000 Băng tuyết

Xem thêm: Địa lý 7: Tại sao ở độ cao 0m - 1000m sườn đông có rừng nhiệt đới còn sườn tây có thực vật nửa hoang mạc