Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 46 SGK trang 139 địa lí 7: Quan sát hình 46.1 và cho biết các đai thực vật theo chiều cao của sườn Tây An đét?
Trên thế giới có rất nhiều núi cao và thấp khác nhau. Trên khu vực châu Mĩ cũng vậy có rất nhiều dãy núi có giá trị cao do thiên nhiên tạo ra. Sự vận động của đất đá đã tạo nên một số dãy núi có giá trị và hình dạng rất đặc biệt. Các em đã được biết đến dãy núi An đét, dãy núi này có những đặc trưng, đặc điểm như thế nào chúng ta hãy cùng với Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 46 SGK trang 139 địa lí 7: Quan sát hình 46.1 và cho biết các đai thực vật theo chiều cao của sườn Tây An đét?

Câu hỏi 1 bài 46 SGK trang 139 địa lí 7
Trả lời:

Qua hình 46.1 ta có thể thấy các đai thực vật theo chiều cao của sườn Tây An đét là:
Sườn Tây dãy An đét
Độ cao (m)
Đai thực vật
0-1000 Thực vật nửa hoang mạc
1000-2000 Cây bụi xương rồng
2000-3000 Đồng cỏ cây bụi
3000-5000 Đồng cỏ núi cao
Trên 5000 Băng tuyết

Xem thêm: Địa lý 7: Cho biết thứ tự các đai thực vật theo chiều cao sườn đông An đét Bài 46 SGK trang 139