Game đặt bom đã quá nổi tiếng rồi. Bản 1.1 dành cho WVGA nhé