Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 1 trang 6 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 1.2 , hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính chảy trên từng đồng bằng vào vở học theo bảng mẫu.
Theo lịch sử phát triển loài người thì con người được tìm thấy đầu tiên tại các đồng bằng lớn bên cạnh các công chính chảy vào đồng bằng đó. Vì chúng có vai trò quan trọng là vừa cung cấp nơi canh tác sản xuất, nước sinh hoạt cùng thủy sản làm thực phẩm. với vai trò quan trọng như thế nên chúng ta không thể bỏ qua trong việc tìm hiểu về một châu lục. Để hiểu hơn về các đồng bằng và các sông chính chảy qua đồng bằng đó chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi 3 bài 1 trang 6 SGK Địa lí 8. . Dựa vào hình 1.2 , hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính chảy trên từng đồng bằng vào vở học theo bảng mẫu dưới đây.

Câu hỏi 3 bài 1 trang 6 SGK Địa lí 8
Trả lời

Địa lý 8: Dựa vào hình 1.2 , hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính chảy trên từng đồng bằng
STT
Các đồng bằng lớn
Các sông chính
1 Tây Xi-bia Ô-bi, I-nê-nit-xây
2 Hoa Bắc Hoàng Hà
3 Tu-ran Xưa Đa-ri-a, A-mua Đa-ri-a