Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 2 trang 9 SGK Địa lí 8. Dựa vào bảng 2.1 hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa vào vở học và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu nào.
Các em đã được học về các kiểu khí hậu, trong từng kiểu khí hậu thì lượng mưa cũng như nhiệt độ rất quan trọng, chúng nắm vai trò tiên quyết làm tiền đề vì qua lượng mưa và nhiệt độ ta xác định được đó là kiểu khí nào. Cũng vì vai trò quan trọng đó mà bài tập liên quan đến lượng mưa nhiệt độ tiêu biểu ở đây là biểu đồ rất hay xuất hiện trong các đề thi kiểm tra. Để giúp các em làm tốt biểu đồ về lượng mưa , nhiệt độ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết câu hỏi 2 bài 2 trang 9 SGK Địa lí 8. Dựa vào bảng 2.1 hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa vào vở học và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 2 trang 9 SGK Địa lí 8
Trả lời

Địa lí 8: Dựa vào bảng 2.1 hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu
Địa lí 8: Dựa vào bảng 2.1 hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa trung bình tháng tại Thượng Hải (Trung Quốc)
+ Thượng Hải(Trung Quốc) thuộc kiểu khí hậu: cận nhiệt gió mùa

Xem thêm: Địa lí 8: Dựa vào hình 1.1 Điểm cựa Bắc và cựa Nam phần đất liền của Châu Á nằm trên vĩ độ địa lí nào