Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 2 trang 9 SGK Địa lí 8: Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba địa điểm hãy cho biết: Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào? Nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm đó
Như các em đã biết tùy theo mỗi kiểu khí hậu khác nhau mà lượng mưa trên vùng chịu ảnh hưởng của mỗi kiểu khí hậu cũng khác nhau. Như kiểu kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa thì sẽ mưa nhiều, ôn đới lục địa hay nhiệt đới khô thì mưa sẽ rất ít. Để hiểu rõ hơn về sự phân bố lượng mưa của các kiểu khí hậu chúng ta cùng phân tích lượng mưa của một số khu vực bằng cách trả lời câu hỏi 1 bài 2 trang 9 SGK Địa lí 8. Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba địa điểm dưới đây em hãy cho biết: Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào? Nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm đó. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 2 trang 9 SGK Địa lí 8.
Trả lời:


Địa lí 8: Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào? Nêu đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa Bài 2 SGK trang 9
+ Mỗi địa điểm nằm trong các kiểu khí hậu khác nhau:
 • Y-an-gun (Mi-an-ma) : Thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.
 • E Ri-át (A-rập-xê-út) : Thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới khô.
 • U-lan-ba-to(Mông Cổ) : Thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

+ Đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm là:
Đặc điểm
Y-an-gun(Mi-an-ma) E Ri-át(A-rập Xê-út) U-lan Ba-to(Mông Cổ)
Nhiệt độ
 • [*=center]Nhiệt độ trung bình năm trên 250C.
 • [*=center]Nhiệt độ trung bình năm trên 200C.
 • [*=center]Nhiệt độ trung bình năm khoảng 100C.
Lượng mưa
 • [*=center]Lượng mưa trung bình năm trên 2750 mm.
  [*=center]Mưa rất nhiều từ tháng 5 đến tháng 10.
 • [*=center] Lượng mưa trung bình năm 82 mm.
  [*=center]Mưa tập trung vào tháng 1, 2, 3 nhưng rất ít.
 • [*=center] Lượng mưa trung bình năm 220 mm.
 • [*=center]Mưa tập trung vào các tháng 5, 6, 7, 8.

Xem thêm: Địa lí 8: Dựa vào bảng 2.1 hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu