Hướng dẫn trả lời câu hỏi ở bài 2 trang 8 SGK Địa lí 8: Quan sát hình 2.1 em hãy cho biết: Chỉ những khu vực thuộc kiểu khí hậu gió mùa? Chỉ những khu vực có kiểu khí hậu lục địa? Cho biết các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì đáng chú ý?
Các em đã được học về sự đa dạng kiểu khí hậu trong các đới khí hậu cũng như sự đa dạng đới khí hậu ở châu Á. Các kiểu khí hậu là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp thời tiết, đặc điểm sinh vật ở các nước, các khu vực chúng phân bố. Để hiểu rõ hơn về sự phân bố của kiểu khí hậu này từ đó các em sẽ biết được sự tương đồng của các quốc gia, khu vực chúng ta sẽ tìm hiểu hai kiểu khí hậu bằng cách trả lời câu hỏi ở bài 2 trang 8 SGK Địa lí 8. Quan sát hình 2.1 em hãy cho biết: Chỉ những khu vực thuộc kiểu khí hậu gió mùa? Chỉ những khu vực có kiểu khí hậu lục địa? Cho biết các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì đáng chú ý? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi ở bài 2 trang 8 SGK Địa lí 8
Trả lời

Địa lí 8: Quan sát hình 2.1: Chỉ những khu vực thuộc kiểu khí hậu gió mùa, khí hậu lục địa Bài 2 SGK
+Những khu vực thuộc kiểu khí hậu gió mùa:
  • Khí hậu gió mùa nhiệt đới phân bố ở Nam Á và Đông Nam Á.
  • Khí hậu gió mùa cận nhiệt và ôn đới phân bố ở Đông Á.
+ Những khu vực có kiểu khí hậu lục địa: phân bố chủ yếu trong các vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á
+ Các kiểu khí hậu lục địa phân bố ở những khu vực có các đặc điểm chung đáng chú ý như sau:
  • Mùa đông: khô và lạnh.
  • Mùa hạ: khô và nóng.
  • Lượng mưa trung bình năm: từ 200-500 mm.
  • Độ ẩm không khí luôn luôn thấp do độ bốc hơi lớn.
  • Cảnh quan: chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc
Xem thêm: Địa lí 8: Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào? Nêu đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa Bài 2 SGK trang 9