Hướng dẫn trả lời câu hỏi ở bài 2 trang 8 SGK Địa lí 8: Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó.
Như ở phần trước các em đã tìm hiểu được do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo mà châu Á có nhiều đới khí hậu, cũng như do lãnh thổ rất rộng, có các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa mà các đới khí hậu chia thành các kiểu khí hậu khác nhau. Để hiểu rõ hơn về việc phân chia này chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết câu hỏi ở bài 2 trang 8 SGK Địa lí 8. Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi ở bài 2 trang 8 SGK Địa lí 8.
Trả lời:

Địa lí 8: Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên Bài 2 SGK
Các đới khí hậu có nhiều kiểu khí hậu và tên của các kiểu khí hậu là:
+ Đới khí hậu ôn đới gồm có các kiểu khí hậu:
  • Kiểu ôn đới lục địa
  • Kiểu ôn đới gió mùa
  • Kiểu ôn đới hải dương
+ Đới khí hậu cận nhiệt gồm có các kiểu khí hậu:
  • Kiểu cận nhiệt Địa Trung Hải
  • Kiểu cận nhiệt gió mùa
  • Kiểu cận nhiệt lục địa
  • Kiểu núi cao
+ Đới khí hậu nhiệt đới gồm có các kiểu khí hậu:
  • Kiểu nhiệt đới khô
  • Kiểu nhiệt đới gió mùa
Xem thêm: Địa lí 8: Quan sát hình 2.1: Chỉ những khu vực thuộc kiểu khí hậu gió mùa, khí hậu lục địa Bài 2 SGK