Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 13 SGK Địa lí 8: Dựa vào hình 3.1 hãy cho biết sự thay đổi cảnh quan tự nhiên từ tây sang đông theo vĩ tuyến 40 độ B và giải thích tại sao lại có sự thay đổi như vậy
Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu được một phần cảnh quan châu Á từ bắc xuống nam qua cách tìm câu trả lời cho câu hỏi trang 11 SGK Địa lí 8. Để củng cố thêm kiến thức cho các em chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cảnh quan châu Á từ tây sang đông từ câu trả lời cho câu hỏi 2 trang 13 SGK Địa lí 8: Dựa vào hình 3.1 hãy cho biết sự thay đổi cảnh quan tự nhiên từ tây sang đông theo vĩ tuyến 40 độ B và giải thích tại sao lại có sự thay đổi như vậy
Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 trang 13 SGK Địa lí 8
Trả lời

Địa lí 8: Cho biết sự thay đổi cảnh quan tự nhiên từ Tây sang Đông theo vĩ tuyến 40 độ B
Sự thay đổi cảnh quan tự nhiên từ tây sang đông theo vĩ tuyến 40 độ B:
  • Ven bờ phái Đông : chủ yếu phát triển rừng hỗn hợp và rừng lá rộng
  • Vùng nội địa: cảnh quan tự nhiên là thảo nguyên
  • Vùng trung tâm khô hạn: có cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao, thảo nguyên, rừng và cây bụi lá cứng Địa Trung Hải.
  • Sự thay đổi cảnh quan tự nhiên từ tây sang đông theo vĩ tuyến 400B là vì: sự thay đổi khí hậu từ duyên hải vào nội địa.

Xem thêm: Địa lí 8: Sưu tầm tóm tắt một số thiên thai xảy ra ở nước ta và các nước khác thuộc châu Á