Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 3 trang 13 SGK Địa lí 8: Dựa vào hình 1.2 và các kiến thức đã học, em hãy kể tên các sông lớn ở Bắc Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thủy chế của chúng.
Các em đã được học về hệ thống sông ngòi châu Á và đặc điểm của chúng. Giữ một vai trò nhất định trong đời sống của con người nên chủ đề sông ngòi được khai thác triệt để trong các đề thi. Để các em có thể củng cố kiến thức về sông ngòi chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời cho câu hỏi 1 trang 13 SGK Địa lí 8: Dựa vào hình 1.2 và các kiến thức đã học,em hãy kể tên các sông lớn ở Bắc Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thủy chế của chúng. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 3 trang 13 SGK Địa lí 8
Trả lời

Các con sông lớn ở Bắc Á : Ô-bi, I-nê-nit-xây, Lê-na.
  • Hướng chảy: từ nam lên bắc
Đặc điểm thủy chế của các con sông lớn ở Bắc Á:
  • Vào mùa đông các sông bị đóng băng kéo dài
  • Vào mùa xuân, băng tuyết tan, mực nước sông tăng nhanh và thường gây ra lũ lớn.

Xem thêm: Địa lí 8: Cho biết sự thay đổi cảnh quan tự nhiên từ Tây sang Đông theo vĩ tuyến 40 độ B