Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 11 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 2.1 và 3.1, em hãy cho biết: Tên các đới cảnh quan của châu Á theo thứ tự từ bắc xuống nam dọc theo kinh tuyến 80°Đ? Tên các cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và các cảnh quan ở khu vực khí hậu lục địa khô hạn. 
Các em đã được học về một số châu lục do đó các em cũng biết rằng chúng ta không thể bỏ qua các đới tự nhiên của châu lục đó. Và khi tìm hiểu châu Á cũng vậy , các đới cảnh quan thay đổi qua sự thay đổi về vĩ độ, các đới khí hậu. Để biết rõ hơn về các đới cảnh quan châu Á chúng ta cùng nhau trả lười câu hỏi trang 10 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 2.1 và 3.1, em hãy cho biết:
- Tên các đới cảnh quan của châu Á theo thứ tự từ bắc xuống nam dọc theo kinh tuyến 80°Đ.
- Tên các cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và các cảnh quan ở khu vực khí hậu lục địa khô hạn. 
Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.
Câu hỏi trang 10 SGK Địa lí 8
Trả lời

  • Tên các đới cảnh quan của châu Á theo thứ tự từ bắc xuống nam dọc theo kinh tuyến 80°Đ: đài nguyên, rừng lá kim, thảo nguyên, hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao, xavan và cây bụi.
  • Tên các cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và các cảnh quan ở khu vực khí hậu lục địa khô hạn: hoang mạc và bán hoang mạc.

Xem thêm: Địa lí 8: Hãy kể tên các sông lớn ở Bắc Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thủy chế Bài 3 SGK trang 13