Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 10 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 1.2 và 2.1 em hãy cho biết sông Ô-bi chảy theo hướng nào và qua các đới khí hậu nào. Tại sao về mùa xuân vùng trung và hạ lưu sông Ô-bi lại có lũ băng lớn ?
Các em đã được học về sông ngòi Bắc Á, sông ngòi ở đây có mạng lưới dày và đều chảy theo hướng từ nam lên bắc. Vào mùa đông các sông bị đóng băng kéo dài, mùa xuân, băng tuyết tan, mực nước sông tăng nhanh và thường gây ra lũ lớn. Để kiểm chứng các hệ thống lí thuyết trên chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sông Ô-bi , một con sông lớn ở Bắc Á bằng cách trả lời câu hỏi trang 10 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 1.2 và 2.1 em hãy cho biết sông Ô-bi chảy theo hướng nào và qua các đới khí hậu nào. Tại sao về mùa xuân vùng trung và hạ lưu sông Ô-bi lại có lũ băng lớn? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.
Câu hỏi trang 10 SGK Địa lí 8
Trả lời

  • Sông Ô-bi chảy theo hướng: từ nam lên bắc
  • Sông Ô-bi chảy qua các đới khí hậu: ôn đới, cực và cận cực.
  • Vào mùa xuân vùng trung và hạ lưu sông Ô-bi có lũ vì: là do băng tuyết tan, mực nước sông tang nhanh .

Xem thêm: Địa lí 8: Tên các đới cảnh quan châu Á theo kinh tuyến 80 độ Đ Bài 3 SGK trang 10