Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 15 SGK Địa lí 8. Các em ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích vào vở học theo mẫu bảng (SGK trang 15).
Bằng cách phân tích hướng gió về mùa hạ và hướng gió về mùa đông các em đã biết sơ lược về hướng gió châu Á. Để tạo điều kiện ghi nhớ một cách khoa học, chi tiết cũng như hệ thống đầy đủ kiến thức phục vụ cho các em chúng ta sẽ cùng hệ thống lại hướng gió một số khu vực của châu Á qua bảng tổng kết trang 15 SGK Địa lí 8. Sau đây Vforum sẽ cùng các em xây dựng bảng tổng kết .
Bảng tổng kết trang 15 SGK
Mùa
Khu vực
Hướng gió chính
Từ áp cao….
đến áp thấp…
Mùa đông Đông Á

Tây Bắc Từ áp cao Xi-hia đến áp thấp A-lê-út
Đông Nam Á
Bắc hoặc Đông Bắc Từ áp cao Xi-bia đến áp thâp Xích đạo - Ô-xtrây-li-a.
Nam Á

Đông Bắc Từ áp cao Xi-bia đến áp thấp Xích đạo.
Mùa hạ Đông Á

Đông Nam Từ áp cao Ha-oai đến áp thấp I-ran.
Đông Nam Á
Tây Nam và Nam Từ áp cao Ô-xtrây-li-a, Nam An Độ Dương đến áp thấp I-ran.
Nam Á
Tây Nam Từ áp cao Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp I-ran.


Xem thêm: Địa lý 8: Các sông lớn Bắc Á và Đông Á bắt nguồn khu vực nào, đổ biển và đại dương nào Bài 3 SGK trang 10