Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 15 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 4.2, em hãy: Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao? Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1(Trang 15 SGK Địa lí 8)
Như các em đã biết ,khả năng xuất hiện các câu hỏi về hướng gió của châu Á trong các bài kiểm tra. Vì vậy chúng ta không thể bỏ qua việc cập nhập thông tin về nó trong từ điển bộ não.Ở câu hỏi trang 15 SGK Địa lí 8 chúng ta đã phân tích hướng gió về mùa hạ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung kiến thức về hướng gió châu Á qua việc trả lời câu hỏi trang 15 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 4.2, em hãy: Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao? Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1( Trang 15 SGK Địa lí 8). Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi trang 15 SGK Địa lí 8
Trả lời

  • Các trung tâm áp thấp: Áp thấp I-ran.
  • Các trung tâm áp cao: Áp cao Ha-oai, Áp cao Nam Đại Tây Dương, Áp cao Nam Ấn Độ Dương, Áp cao Ô-xtrây-li-a.
Bảng 4.2
Hướng gió theo mùa

Khu vực
Hướng gió mùa hạ
(tháng 1)
Đông Á
Đông Nam
Đông Nam Á
Tây Nam và Nam
Nam Á
Tây Nam

Xem thêm: Địa lý 8: Ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích theo mẫu bảng Bài 4 SGK trang 15