Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 14 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 14), em hãy: Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao? Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu bảng dưới đây.
Ở bài 2 Địa lí 8 các em đã được học về khí hậu của Châu Á. Châu Á có rất nhiều đới khí hậu của như kiểu khí hậu nên các hướng gió ở mỗi khu vực củng khác nhau. Củng như các đới hay các kiểu khí hậu chúng ta không thể bỏ qua hướng gió khi tìm hiểu về châu Á. Để tìm hiểu rõ về vấn đề này chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi trang 14 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 14), em hãy: Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao? Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1(SGK trang 14). Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.
Câu hỏi trang 14 SGK Địa lí 8
Trả lời

Các trung tâm áp thấp: Áp thấp Ai-xơ-len, Áp thấp A-le-út, Áp thấp Ô-xtrây-li-a, Áp thấp Xích đạo.
Các trung tâm áp cao: Áp cao A-xơ, Áp cao Xi-bia, Áp cao Nam Đại Tây Dương, Áp cao Nam Ấn Độ Dương.
Bảng 4.1 Gió mùa châu Á
Hướng gió theo mùa

Khu vực
Hướng gió mùa đông
(tháng 1)
Đông Á
Tây Bắc
Đông Nam Á
Bắc hoặc Đông Bắc
Nam Á
Đông Bắc
Xem thêm: Địa lí 8: Dựa hình 4.2, xác định các trung tâm áp thấp và áp cao? xác định các hướng gió chính Bài 4 SGK