Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 18 SGK Địa lí 8. Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của 4 tôn giáo lớn ở châu Á.
Từ xưa đến nay người dân dung thần linh để giải thích các hiện tượng mang tính huyền bí. Dần dần ngày qua tháng nọ tôn giáo được thành lập với hệ thống giáo lí và nơi hành lễ như chùa đối với đạo Phật, nhà thờ đối với đạo Thiên chúa…. Và vấn đề tôn giáo được đề cập liên tục trong các đề thi do đó khi nghiên cứu về châu Á ta cũng không thể bỏ qua vấn đề này. Chúng ta sẽ bổ sung kiến thức về tôn giáo châu Á bằng cách trả lời câu hỏi 3 trang 18 SGK Địa lí 8. Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của 4 tôn giáo lớn ở châu Á. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.
Câu hỏi 3 trang 18 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Tôn giáo
Địa điểm ra đời
Thời điểm ra đời
Phật giáo
Ấn Độ Thế kỉ VI trước Công nguyên
Ki-tô giáo
Pa-le-xtin Từ đầu Công nguyên
Hồi giáo
A-rập-Xê-út Thế kỉ VII sau công nguyên.
Ấn Độ giáo Ấn Độ Thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên.

Xem thêm: Địa lí 8: Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao? Xác định hướng gió chính từng khu vực về mùa đông