Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 18 SGK Địa lí 8. Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu bảng
Vấn đề gia tăng dân số luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở mỗi quốc gia, nó quyết định đến sự phát triển đi lên hay chững lại , có khi tụt dốc của một quốc gia. Cũng vì thế mà được khai thác triệt để trong các đề thi. Không những ở dạng trả lười câu hỏi kiếm tra kiến thức, nó còn được cho dưới dạng bài tập tiêu biểu là biểu đồ về dân số. Để các em có thể nắm vững dạng biểu đồ này chúng ta cùng nhau giải quyết câu hỏi 2 SGK Địa lí 8. Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây :
Năm
1800 1900 1950 1970 1990 2002
Số dân( triệu người)
600 880 1402 2100 3110 3766
Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 6 trang 18 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Biểu đồ sự gia tăng dân số của châu Á:
Địa lí 8: Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo bảng Bài 6 SGK trang 18

Nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á: từ năm 1800 đến năm 2002 dân số châu Á tang lien tục và tang không đều qua các giai đoạn.

Xem thêm: Địa lí 8: Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời 4 tôn giáo lớn châu Á Bài 5 SGK trang 18