Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 18 SGK Địa lí 8. Dựa vào bảng 5.1 ,em hãy so sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong 50 năm qua của châu Á với châu Âu, châu Phi và thế giới.
Dân số có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của một đất nước. Một đất nước giàu mạnh , phát triển về mọi mặt khi số dẫn không đông, trình độ dân trí tốt , ngược lại đất nước đông dân sẽ đói nghèo, lạc hậu kéo theo sau vô vàng những hệ lụy khác. Các em đã được học về số dân của các châu lục, bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu số dân cùng tỉ lệ gia tang dân số qua cách trả lời câu hỏi 1 SGK Địa lí 8. Dựa vào bảng 5.1 ,em hãy so sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong 50 năm qua của châu Á với châu Âu, châu Phi và thế giới? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.
Câu hỏi 1 bài 6 trang 18 SGK Địa lí 8
Trả lời

Địa lí 8: So sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong 50 năm qua của châu Á Bài 6 SGK trang 18
Bảng 5.1 Dân số các châu lục một số năm (Đơn vị : triệu người).

  • Số dân châu Á đông nhất so với các châu lục còn lại
  • Tỉ lệ gia tang dân số tự nhiên của châu Á trong 50 năm qua ngang bằng với tỉ lệ gia tăng dân số của thế giới, cao hơn châu Âu và thấp hơn nhiều so với châu Phi
Xem thêm: Địa lí 8: Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo bảng Bài 6 SGK trang 18