Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 6 trang 18 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 5.2 và hiểu biết của bản thân , em hãy giới thiệu về nơi hành lễ của một số tôn giáo.
Vấn đề dân tộc tôn giáo luôn là mối quan tâm hang đầu của mỗi quốc gia. Trên thế giới hiện nay có nhiều tôn giáo khác nhau như: Phật giáo, Ki-tô giáo, Thiên Chúa giáo,…. Tùy vào mỗi quốc gia dân tộc mà các tôn giáo hoạt động , truyền đạo phù hợp với lối sống, tín ngưỡng của các quốc gia . Một tôn giáo phải có nơi hành lễ để người theo đạo đến hành lễ, sinh hoạt. Để biết thêm về các nơi hành lễ của các tôn giáo chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi trang 18 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 5.2 và hiểu biết của bản thân , em hãy giới thiệu về nơi hành lễ của một số tôn giáo? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 6 trang 18 SGK Địa lí 8
Trả lời

Nơi hành lễ của một số tốn giáo là:
  • Phật giáo: Chùa.
  • Thiên chúa giáo: Nhà thờ.
  • Ki-tô giáo: Nhà thờ.
  • Hồi giáo: Nhà thờ

Xem thêm: Địa lí 8: So sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong 50 năm qua của châu Á Bài 6 SGK trang 18