Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 16 SGK Địa lí 8. Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào ? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào ?
Chủng tộc chính của châu Á là Môn-gô-lô-it, ngoài chủng tộc này qua các luồng nhập cư mà 2 chủng tộc còn lại góp sức cùng Môn-gô-lô-it cùng nhau xây dựng một châu Á nói chung và các quốc gia thuộc châu Á nói riêng giàu mạnh, đa màu sắc văn hóa trên bản đồ thế giới. thế nhưng với tình trạng nhập cư ào ạt không kiểm soát cũng gây ra những hệ lụy không kém. Chúng ta cùng nhau bước đầu tìm hiểu về vấn đề nhập cư ở các quốc gia châu Á bằng cách trả lời câu hỏi trang… SGK Địa lí 8. Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 6 trang 16 SGK Địa lí 8
Trả lời

Địa lí 8: Dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? sống chủ yếu khu vực nào Bài 6 SGK trang 16

Dân cư châu Á thuộc những chủng tộc:
  • Môn-gô-lô-it
  • Ơ-rô-pê-ô-it
  • Ô-xtra-lô-it
Sự phân bố chủ yếu của các chủng tộc:
  • Chủng tộc Môn – gô – lô – it sống chủ yếu ở: Bắc á, Đông Á và Đông Nam Á.
  • Chủng tộc Ơ – rô – pê – ô – it sống chủ yếu ở: Nam Á, Trung Á, Tây Nam Á.
  • Chủng tộc Ô – xtra- lô – it sống chủ yếu ở: Nam Á.

Xem thêm: Địa lí 8: Giới thiệu về nơi hành lễ của một số tôn giáo Bài 6 SGK trang 18