Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 6 trang 16 SGK Địa lí 8.Dựa vào bảng 5.1, em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu khác và so với thế giới.
Dân số của một quốc gia quyết định sự phát triển của quốc gia đó. Một quốc gia không thể có kinh tế phát triển, mức thu nhập bình quân đầu người cao khi dân số quá đông, trình độ dân trí kém. Châu Á là châu lục đông dân nhất thế giới. Chúng ta cùng đi sâu vào tìm hiểu sự phân bố dân số châu Á, củng như dân cư ở các nước ở đây đông như thế nào cùng với các chính sách các quốc gia ở đây giải quyết vấn đề nan giải này qua cách trả lời câu hỏi trang 16 SGK Địa lí 8. Dựa vào bảng 5.1, em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu khác và so với thế giới? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 6 trang 16 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Địa lí 8: Nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với châu khác và thế giới Bài 6
Bảng 5.1 Dân số các châu lục một số năm (Đơn vị : triệu người).

  • Số dân châu Á cao nhất so với các châu lục còn lại. Chiếm gần 61% số dân thế giới.
  • Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á bằng với tỉ lệ gia tăng tự nhiên của thế giới và chỉ thấp hơn tỉ lệ gia tăng tự nhiên của Châu Phi (năm 2002).
Xem thêm: Địa lí 8: Dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? sống chủ yếu khu vực nào Bài 6 SGK trang 16