Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 27 SGK Địa lí 8. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy cho biết: Những nước nào khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất? Những nước nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu?
Sản lượng khoáng sản lớn là một lợi thế đối với một quốc gia. Và nếu quốc gia nào có thể khai thác củng như có chính sách đầu tư sản xuất khoảng sản thì nguồn thu từ nó sẽ rất lớn. Tuy nhiên tùy vào mỗi khu vực với vị trí hay điều kiện tự nhiên khác nhau mà có các loại khoảng sản cũng như trữ lượng khác nhau. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu khoảng sản châu Á bằng cách tìm câu trả lời cho câu hỏi trang 27 SGK Địa lí 8. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy cho biết: Những nước nào khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất? Những nước nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 8 trang 27 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Địa lí 8: Những nước nào khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất Bài 8 SGK trang 27
  • Nước khai thác than nhiều nhất là: Trung Quốc
  • Nước khai thác dầu mỏ nhiều nhất là: Ả-rập-xê-út.
  • Những nước sử dụng sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu là: Ả-rập-xê-út, Cô-oét.

Xem thêm: Địa lí 8: Thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á thế hiện thế nào Bài 8 SGK trang 28