Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 32 SGK Địa lí 8. Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
Tất cả các châu lục hay khu vực trên thế giới luôn có những khó khăn , điều kiện không thuận lợi ảnh hưởng đến sự phát triển của châu lục hay khu vực đó. Tuy nhiên các quốc gia trên thế giới luôn tìm cách khắc phục tất cả những khó khăn để đưa đất nước ngày một giàu mạnh và có chỗ đứng trên trường quốc tế. Các quốc gia tại Tây Nam Á cũng vậy , để có một nền kinh tế phát triển như hiện tại thì các quốc gia ở đây đã vượt lên tất cả những khó khăn đó. Để biết thêm các khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của các nước thuộc Tây Nam Á chúng ta cùng trả lời câu hỏi 3 trang 32 SGK Địa lí 8. Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 bài 9 trang 32 SGK Địa lí 8
Trả lời

Những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Á :
  • Địa hình: nhiều núi và cao nguyên
  • Khí hậu: khô hạn và nóng.
  • Sông ngòi: kém phát triển.
  • Cảnh quan: thảo nguyên khô, hoang mạc, bán hoang mạc chiếm diện tích lớn.
  • Do có nguồn dầu mỏ phong phú và vị trí chiến lược quan trọng mà Tây Nam Á luôn xảy ra những cuộc tranh chấp giữa các bộ tộc cũng như các dân tộc trong và ngoài khu vực.
  • Chính trị :không ổn định.

Xem thêm: Địa lí 8: Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có cây trồng, vật nuôi nào chủ yếu Bài 8 SGK