Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 31 SGK Địa lí 8. Dựa trên các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên , Tây Nam Á có thể phát triển các ngành kinh tế nào? Vì sao lại phát triển các ngành đó.
Như các em đã biết điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên có tác động trực tiếp đến sự ra đời và phát triển của một ngành kinh tế . Ví vụ như chúng ta không thể chú trọng phát triển nông nghiệp tại một đất nước giàu tài nguyên dầu mỏ hay có nhiều sơn nguyên, đồi núi. Vậy tại với điều kiện thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên tại Tây Nam Á thì các quốc gia ở đây có ngành kinh tế nào? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời bằng cách trả lời câu hỏi trang 31 SGK Địa lí 8. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 9 trang 31 SGK Địa lí 8
Trả lời
  • Nông nghiệp: trồng lúa mì, chà là….. chủ yếu phát triển tại đồng bằng Lưỡng Hà do có đất đai màu mỡ và nguồn lực dồi dào. Chăn nuôi du mục do khí hậu nóng, thảo nguyên khô, hoang mạc,bán hoang mạc chiếm diện tích lớn.
  • Thương mại phát triển do kinh tế phát triển, mức sống được nâng lên, người dân sống tập trung tại các đô thị.

Xem thêm: Địa lí 8: Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các khu vực nào? Bài 9 SGK trang 31