Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 30 SGK Địa lí 8. Quan sát hình 9.3 , em hãy cho biết khu vực Tây Nam Á bao gồm các quốc gia nào ? Kể tên quốc gia có diện tích lớn nhất và quốc gia có diện tích nhỏ nhất.
Sự đa dạng văn hóa của một khu vực được cấu thành từ các nền văn hóa của các quốc gia thuộc khu vực đó. Vì vậy khi tìm hiểu về khu vực nào đó nói chung và Tây Nam Á nói riêng chúng ta không thể bỏ qua các quốc gia thuộc khu vực này. Để hiểu thêm các quốc gia thuộc khu vực Tây Nam Á các em hãy trả lời câu hỏi trang 30 SGK Địa lí 8. Quan sát hình 9.3 , em hãy cho biết khu vực Tây Nam Á bao gồm các quốc gia nào? Kể tên quốc gia có diện tích lớn nhất và quốc gia có diện tích nhỏ nhất? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 9 trang 30 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Địa lí 8: Cho biết khu vực Tây Nam Á bao gồm các quốc gia nào? Bài 9 SGK trang 30
  • Khu vực Tây Nam Á bao gồm có 20 quốc gia.
  • Quốc gia có diện tích lớn nhất : A-rập thống nhất.
  • Quốc gia có diên tích nhỏ nhất: Ba-ranh.
Xem thêm: Địa lí 8: Các quốc gia ở Tây Nam Á có ngành kinh tế nào Bài 9 SGK trang 31