Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 30 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 9.1 và 9.2 , em hãy kể tên các đới và các kiểu khí hậu của Tây Nam Á.
Tương tự như khi tìm hiểu một châu lục chúng ta không thể bỏ qua khí hậu thì khi tìm hiểu về một khu vực cũng vậy. Cũng như bao khu vực khác khí hậu Tây Nam Á có ảnh hưởng trực tiếp với người dân nên nó có mối quan hệ chặt chẽ tới đời sống của nhân dân nhất. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về đới khí hậu và kiểu khí hậu của Tây Nam Á qua câu hỏi trang 30 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 9.1 và 9.2, em hãy kể tên các đới và các kiểu khí hậu của Tây Nam Á? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 9 trang 30 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Địa lí 8: Kể tên các đới và các kiểu khí hậu của Tây Nam Á? Bài 9 SGK trang 30
Địa lí 8: Kể tên các đới và các kiểu khí hậu của Tây Nam Á? Bài 9 SGK trang 30

Đới khí hậu
Kiểu khí hậu
Đới khí hậu cận nhiệt Cận nhiệt Địa Trung Hải
Cận nhiệt lục địa
Kiểu núi cao
Đới khí hậu nhiệt đới Nhiệt đới khô

Xem thêm: Địa lí 8: Cho biết khu vực Tây Nam Á bao gồm các quốc gia nào? Bài 9 SGK trang 30