Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 34 SGK Địa lí 8.Hãy cho biết các sông và cảnh quan tự nhiên chính của Nam Á.
Trên tất cả các khu vực trên thế giới sông ngòi luôn chiếm một vị trí rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, văn hóa của người dân và nó là kết quả của đới khí hậu ở khu vực đó. Không chỉ sông ngòi cảnh quan thiên nhiên là sự biểu hiện rõ rệt của đới khí hậu và cả địa hình. Cũng vì lí do đó mà cả sông ngòi và cảnh quan thiên nhiên thường xuyên được đề cập trong các đề kiểm tra. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sông ngòi và cảnh quan tự nhiên Nam Á qua câu trả lời của câu hỏi 3 trang 34 SGK Địa lí 8. Hãy cho biết các sông và cảnh quan tự nhiên chính của Nam Á.

Câu hỏi 3 bài 10 trang 34 SGK Địa lí 8.
Trả lời
  • Các sông chính ở Nam Á: Ấn, Hằng, Bra-ma-pút.
  • Các cảnh quan tự nhiên chính ở Nam Á: rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

Xem thêm: Địa lí 8: Tây Nam Á tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực và châu lục nào? Bài 9 SGK trang 29