Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 34 SGK Địa lí 8: Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền?
Đặc điểm của mỗi một miền địa hình có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của mỗi người dân cũng như sự phát triển kinh tế tại vùng đó. Với một ý nghĩa quan trọng như vậy mà địa hình của các khu vực luôn được khai thác triệt để trong các đề thi. Vì vậy khi tìm hiều về Nam Á chúng ta không thể bỏ qua vấn đề này. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về địa hình châu Á qua câu hỏi 1 trang 34 Địa lí 8: Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 10 trang 34 SGK Địa lí 8.
Trả lời

STT
Miền địa hình
Đặc điểm
1
  • Hệ thống núi Hi-ma-Iay-a
  • Chạy theo hướng tây bắc - đông nam dài gần 2600 km.
  • Bề rộng trung hình từ 320 - 400km.
2
  • Đồng Hằng Ấn - Hằng
  • Rộng và bằng phẳng.
  • Chạy từ bờ biển A- rap đến bờ vịnh Ben-gan dài hơn 3000km.
  • Bề rộng từ 250km đến 350km
3
  • Sơn nguyên Đê-can
  • Tương đối thấp và bằng phẳng.
  • Hai rìa phía tây và phía đông của sơn nguyên là các dãy Gát Tây và Gát Đông.


Xem thêm : Địa lí 8: Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự phân bố mưa không đều ở khu vực Nam Á Bài 10 SGK trang 34