Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 34 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 10.2 em có nhận xét gì về sự phân bố mưa ở khu vực Nam Á.
Đại bộ phận khu vực Nam Á thuộc đới khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đây là đới khí hậu có lượng mưa nhiều. Tuy nhiên tùy vào từng đặc điểm địa hình mà khí hậu hay lượng mưa có những thay đổi nhất định . Để đi sâu vào tìm hiểu cũng như cập nhập sự hiểu biết về lượng mưa tại Nam Á chúng ta cùng trả lời câu hỏi trang 34 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 10.2 em có nhận xét gì về sự phân bố mưa ở khu vực Nam Á? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 10 trang 34 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Sự phân bố lượng mưa ở khu vực Nam Á không đồng đều:
  • Sườn đông nam Hi-ma-lay-a, vùng châu thổ sông Hằng và ven biển phía tây của bán đảo Ấn Độ, đặc biệt ở Se-ra-pun-di vùng Đông Bắc Ấn Độ có lượng mưa từ 11000 – 12000 mm/năm.
  • Vùng nội địa thuộc sơn nguyên Đê-can, vùng Tây Bắc bán đảo Ấn Độ, vùng hạ lưu sông Ấn

Xem thêm: Địa lí 8: Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền? Bài 10 SGK trang 34