Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 34 SGK Địa lí 8. Quan sát hình 10.2 kết hợp với kiến thức đã học em hãy cho biết khu vực Nam Á chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào?
Các em đã được học về các đới khí hậu ở châu Á cũng như sơ lược về sự phân bố các đới khí hậu trên các khu vực. Khí hậu gắn liền với cuộc sống của người dân tại khắp thế giới nên khi tìm hiểu về Nam Á chúng ta không thể bỏ qua vấn đề này. Sau đây cùng cập nhật kiến thức về khí hậu Nam Á qua cách tìm câu trả lời cho câu hỏi trang 34 SGK Địa lí 8. Quan sát hình 10.2 kết hợp với kiến thức đã học em hãy cho biết khu vực Nam Á chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 10 trang 34 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Địa lí 8: Cho biết khu vực Nam Á chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào? Bài 10 SGK trang 34
Khu vực Nam Á chủ yếu nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Xem thêm: Địa lí 8: Nhận xét sự phân bố mưa ở khu vực Nam Á? Bài 10 SGK trang 34