Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 40 SGK Địa lí 8. Em hãy ghi vào vở tên các nước trong khu vực Nam Á lần lượt theo số kí hiệu trên hình 11.5 .
Khi học về mỗi khu vực các em không những có được kiến thức cho các bài kiểm tra sắp tới nó còn là các kiến thức cơ bản trong cuộc sống. Việc biết được ví trị của một quốc gia trên bản đồ thế giới rất quan trọng nó giúp các em hiểu rõ hơn về điều kiện tự nhiên củng như văn hóa của các quốc gia ấy. Sau đây chúng ta cùng nhớ tên và vị trí của các quốc gia thuộc khu vực Nam Á thông qua câu hỏi câu hỏi 1 trang 40 SGK Địa lí 8. Em hãy ghi vào vở tên các nước trong khu vực Nam Á lần lượt theo số kí hiệu trên hình 11.5? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 11 trang 40 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Địa lí 8: Kể tên tên các nước trong khu vực Nam Á Bài 11 SGK trang 40

1: . Pa-ki-xtan.
2: Ấn Độ
3:Nê-pan
4:Bu-tan
5:Băng-la-đét
6:Xri Lan-ca
7: Man-đi-vư

Xem thêm: Địa lí 8: Nhận xét về đặc điểm phân bố dân cư của Nam Á? Bài 11 SGK trang 40