Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 38 SGK Địa lí 8. Dựa vào bảng 11.1 em hãy kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á? Trong hai khu vực đó khu vực nào có mật độ dân số cao hơn?
Châu Á là một châu lục đông dân nhất thế giới. Góp phần tạo nên sự đông đúc về sự đông dân cho châu Á chúng ta không thể không nhắt đến các khu vực đông dân tại châu Á. Đây là những khu vực có điều kiện tự nhiên và vị trí địa lí thuận lợi thích hợp cho người dân sinh sống và phát triển. Chúng ta cùng nhau tìm ra tên của các khu vực này qua cách trả lời câu hỏi trang 38 SGK Địa lí 8. Dựa vào bảng 11.1 em hãy kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á? Trong hai khu vực đó khu vực nào có mật độ dân số cao hơn? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 11 trang 38 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Địa lí 8: Kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á Bài 11 SGK trang 38
  • Hai khu vực đông dân nhất châu Á: Đông Á và Tây Nam Á.
  • Đông Á có mật độ dân số cao hơn.

Xem thêm: Địa lí 8: Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ Bài 11 SGK trang 39