Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 43 SGK Địa lí 8. Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau của hai sông Hoàng Hà và Trường Giang.
Các em đã biết sông ngòi trên thế giới gắn bó trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế tại vùng đó. Vì vậy các đề kiểm tra thường xuyên đề cập đến sông ngòi các châu lục hay khu vực trên thế giới. Các em đã được học về vị trí , địa hình Đông Á, sau đây để giúp các em có thể nắm vững kiến thức phục vụ cho các bài kiểm tra sau này chúng ta cùng trả lời câu hỏi 2 trang 43 SGK Địa lí 8. Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau của hai sông Hoàng Hà và Trường Giang? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 12 trang 43 SGK Đía lí 8
Trả lời

Những điểm giống nhau giữa hai sông Hoàng Hà và Trường Giang:
  • Đều bắt nguồn trên sơn nguyên Tây Tạng, chảy về phía đông, đổ ra biển.
  • Ở hạ lưu: hai sông bồi đắp thành những đồng bằng rộng, màu mỡ.
  • Nguồn cung cấp nước đều do băng tuyết tan và mưa gió mùa vào mùa hạ.
  • Hai sông đều có lũ lớn vào cuối hạ, đầu thu và cạn vào đông xuân.

Những điểm khác nhau giữa hai sông Hoàng Hà và Trường Giang:
  • Hoàng Hà có chế độ nước thất thường, ở đây vào mùa hạ hay có lụt lớn.

Xem thêm: Địa lí 8: Hãy phân biệt sự khác nhau về khí hậu giữa các phần của khu vực Đông Á Bài 12 SGK trang 43