Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 43 SGK Địa lí 8. Em hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á.
Khi học về một địa hình của một khu nào đó trên thế giới các em nắm vững các đặc điểm về miền địa hình đó để có thể so sánh cũng như nhận biết về khu vực đó. Bên cạnh đó , miền địa hính giữa phần đất liền và hải đảo không thể không nắm vững để hiểu rõ về địa hình khu vực đó. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu hơn địa hình đất liền và hải đảo Đông Á thông qua câu hỏi 1 trang 43 SGK Địa lí 8. Em hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 12 trang 43 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Những điểm khác nhau về địa hình giữa phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á:
  • Phần đất liền:
    - Nửa phía tây có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, hiểm trở và các bồn địa rộng.
    - Nửa phía đông là các vùng đồi, núi thấp xen các đồng bằng rộng và bằng phẳng.
  • Phần hải đảo là vùng núi trẻ.

Xem thêm: Địa lí 8: Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau của hai sông Hoàng Hà và Trường Giang? Bài 12 SGK