Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 41 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 12.1 ,em hãy cho biết phần đất liền của Đông Á có những dãy núi, sơn nguyên, bồn địa và những đồng bằng lớn nào?
Đa số các quốc gia, khu vực trên thế giới có hai phần đất liền và hải đảo. Mỗi phần lại có các đặc địa hình đặc trưng khác nhau. Trên đất liền có đồng bằng, sơn nguyên và cả bồn địa……… Các em đang học về khu vực Đông Á, sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về các dạng địa hình Đông Á qua câu hỏi trang 41 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 12.1, em hãy cho biết phần đất liền của Đông Á có những dãy núi, sơn nguyên, bồn địa và những đồng bằng lớn nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 12 trang 41 SGK Địa lí 8
Trả lời

Những dãy núi, sơn nguyên, bồn địa và đồng bằng lớn ở Đông Á:
  • Các dãy núi lớn: Thiên Sơn, Côn Luân, Hi-ma-lay-a, Tần Lĩnh.
  • Các sơn nguyên lớn:Tây Tạng.
  • Các bồn địa lớn: Ta-rim, Duy Ngô Nhĩ, Tứ Xuyên.
  • Các đồng bằng lớn:Tùng Hoa, Hoa Bắc, Hoa Trung.

Xem thêm: Địa lí 8: Nêu các sông lớn ở Đông Á và nơi bắt nguồn của chúng? Bài 12 SGK trang 42