Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 41 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 12.1 (SGK trang 41), em hãy cho biết:
- Khu vực Đông Á bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào?
-Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với các biển nào?
Các em đã được học và tìm hiểu về châu Á cũng như các khu vực tại đó. Qua mỗi khu vực chúng ta lại có thêm nhiều kiến thức về vị trí, văn hóa hay con đường đi của các quốc gia tại khu vực đó. Ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về Đông Á_một khu vực nằm phía Đông Châu Á. Hãy cùng tìm hiểu các quốc gia ở đây thông qua trả lời câu hỏi trang 41 SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 12.1 (SGK trang 41), em hãy cho biết: Khu vực Đông Á bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào? Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với các biển nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 12 trang 41 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Địa lí 8: Khu vực Đông Á bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào? Bài 12 SGK trang 41
  • Các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Đông Á: Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.
  • Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với các biển: biển Nhật Bản, biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông, Biển Đông.

Xem thêm: Địa lí 8: Nêu phần đất liền của Đông Á có những dãy núi, sơn nguyên, bồn địa và những đồng bằng lớn nào