Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 46 SGK Địa lí 8. Dựa vào bảng 13.1 và 5.1 em hãy tính số dân Đông Á năm 2002, tỉ lệ dân số Trung Quốc so với dân số châu Á và dân số khu vực Đông Á.
Dân số ở khác khu vực thuộc châu Á đã góp phần tạo nên châu Á là một châu lục đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên không phải tất cả các khu vực này đều có mật độ dân số như nhau. Tùy theo những điều kiện tự nhiên và lịch sử hình thành, phát triển mà các khu vực này cũng có mật độ dân số khác nhau. Đông Á là một trong những khu vực thuộc châu Á có nền phát triển lâu đời vì vậy mật độ dân cư ở đây rất đông. Chúng ta cùng nhau đi sâu hơn về vấn đề này qua câu hỏi 2 trang 46 SGK Địa lí 8: Dựa vào bảng 13.1 và 5.1 em hãy tính số dân Đông Á năm 2002, tỉ lệ dân số Trung Quốc so với dân số châu Á và dân số khu vực Đông Á? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 13 trang 46 SGK Địa lí 8.
Trả lời

  • Số dân Đông Á năm 2002: 1.509,5 triệu người.
  • Tỉ lệ dân số Trung Quốc so với dân số châu Á : 34,2% (chưa tính số dân Liên bang Nga).
  • Tỉ lệ dân số Trung Quốc so với dân số khu vực Đông Á là: 85.3%.

Xem thêm: Địa lí 8: Nêu những ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới? Bài 13 SGK trang 46