Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 46 SGK Địa lí 8 . Em hãy nêu tên các nước, vùng lãnh thổ thuộc Đông Á và vai trò của các nước, vùng lãnh thổ đó trong sự phát triển hiện nay trên thế giới.
Sự phát triển của một khu vực là biểu hiện từ sự phát triển của các quốc gia , vùng lãnh thổ thuộc khu vực đó. Ngoài đóng góp cho bộ mặt phát triển của khu vực các quốc gia và vùng lãnh thổ này đang từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường kinh tế thế giới. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về chỗ đứng trên thế giới của các quốc gia , vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Á qua câu hỏi trang 46 SGK Địa lí 8 . Em hãy nêu tên các nước, vùng lãnh thổ thuộc Đông Á và vai trò của các nước, vùng lãnh thổ đó trong sự phát triển hiện nay trên thế giới. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.
Câu hỏi 1 bài 13 trang 46 SGK Địa lí 8.
Trả lời

- Các nước, vùng lãnh thổ thuộc Đông Á: Trung Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Đài Loan.
- Vai trò của các nước, vùng lãnh thổ đó trong sự phát triển hiện nay của thế giới:
  • Nhật Bản: là cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kì.
  • Hàn Quốc, Đài Loan là nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới.
  • Trung Quốc có nền kinh tế phát triển nhanh và đầy tiềm năng.
  • CHDCND Triều Tiên có nhiều chuyển biến trong sự phát triển kinh tế.
Xem thêm: Địa lí 8: Dựa bảng tính số dân Đông Á năm 2002, tỉ lệ dân số Trung Quốc so với châu Á và Đông Á Bài 13