Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 50 SGK Địa lí 8: Quan sát hình 14.1 và hình 15.1, cho biết tên các quốc gia có sông Mê Công chảy qua, cửa sông thuộc địa phận nước nào, đổ vào biển nào? Vì sao chế độ nước sông Mê Công thay đổi theo mùa?
Khu vực Đông Nam Á có 5 con sông lớn có các đặc điểm , nơi đổ vào và chảy qua các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên chúng cũng có một số đặc điểm chung , trong số đó là chịu sự chi phối lượng nước theo mùa. Chúng ta cùng nhau đi sâu vào tìm hiểu đặc điểm này qua một trong năm con sông này là sông Mê Công và trả lời câu 3 trang 50 SGK Địa lí 8: Quan sát hình 14.1 và hình 15.1, cho biết tên các quốc gia có sông Mê Công chảy qua, cửa sông thuộc địa phận nước nào, đổ vào biển nào? Vì sao chế độ nước sông Mê Công thay đổi theo mùa? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 bài 14 trang 50 SGK Địa lí 8.
Trả lời

  • Tên các quốc gia có sông Mê Công chảy qua : Trung Quốc ,Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, Cam- pu-chia và Việt Nam
  • Cửa sông Mê Công thuộc địa phận Việt Nam
  • Sông Mê Công đổ vào biển: Biển Đông
  • Chế độ nước sông Mê Công thay đổi theo mùa vì: phần lớn chiều dài của sông chảy trong khu vực nhiệt đới gió mùa, nguồn nước chính cung cấp cho sông là nước mưa.

Xem thêm: Địa lí 8: Tại sao cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích lớn ở Đông Nam Á? Bài 14 SGK trang 50