Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 50 SGK Địa lí 8: Nêu đặc điểm gió mùa mùa hạ, mùa đông. Vì sao chúng lại có đặc điểm khác nhau như vậy?
Gió mùa ảnh hưởng trực tiếp đến nền nông nghiệp của các quốc gia Đông Nam Á. Gió mùa còn thay đổi theo mùa gây khó khăn cho quá trình sản xuất của người nông dân, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và nhiều vấn đề phát sinh khác. Do đó khi tìm hiểu về Đông Nam Á chúng ta không thể bỏ qua gió mùa. Cùng tìm hiểu về gió mùa Đông Nam Á qua câu hỏi 2 trang 50 SGK Địa lí 8: Nêu đặc điểm gió mùa mùa hạ, mùa đông. Vì sao chúng lại có đặc điểm khác nhau như vậy? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 14 trang 50 SGK Địa lí 8.
Trả lời

  • Đặc điểm gió mùa hạ: xuất phát từ vùng áp cao của nửa cầu Nam thổi theo hướng đông nam, vượt qua Xích đạo và đổi hướng thành gió tây nam nóng,ẩm mang lại nhiều mưa cho khu vực.
  • Đặc điểm gió mùa đông: xuất phát từ vùng áp cao Xi-bia thổi về vùng áp thấp Xích đạo, với đặc tính khô và lạnh.
  • Gió mùa đông và gió mùa hạ có đặc điểm như vậy vì: chúng có nguồn gốc hình thành khác nhau

Xem thêm: Địa lí 8: Cho biết tên các quốc gia có sông Mê Công chảy qua, cửa sổng thuộc địa phận nước nào Bài 14