Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 48 SGK Địa lí 8: Xác định vị trí năm sông lớn trên hình 14.1 : nơi bắt nguồn; hướng chảy của sông; các biển, vịnh nơi nước sông đổ vào.
Trong các điều kiện tự nhiên sông ngòi là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất cũng như có mối quan hệ mất thiết với đời sống của người dân các quốc gia, vùng lãnh thổ. Không chỉ là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu sông ngoài còn là nguồn thu chính cho đời sống của người dân hai bên bờ sông. Do đó khi tìm hiểu về Đông Nam Á chúng ta không thể không nhắt đến sông ngòi ở đây. Cùng tìm hiểu sông ngòi Đông Nam Á qua câu hỏi trang 48 SGK Địa lí 8: Xác định vị trí năm sông lớn trên hình 14.1 : nơi bắt nguồn; hướng chảy của sông; các biển, vịnh nơi nước sông đổ vào.
Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 14 trang 48 SGK Địa lí 8
Trả lời

Vị trí năm sông lớn trên hình 14.1 :
  • Tên các con sông lớn: sông Hồng, Mê Công, Mê Nam, Xa-lu-en, I-ra-oa-đi.
  • Nơi bắt nguồn: các sông đều bắt nguồn từ vùng núi phía bắc khu vực và cả vùng núi trên lãnh thổ Trung Quốc.
  • Hướng chảy: chảy theo hướng bắc - nam và tây bắc - đông nam là chính .
  • Vịnh nơi nước sông đổ vào:sông Hồng, Mê Công đổ vào Biển Đông; sông Mê Nam đổ vào vịnh Thái Lan; sông Xa-lu-en, I-ra-oa-đi đổ vào biển An-đa-man.

Xem thêm: Địa lí 8: Trình bày đặc điểm địa hình Đông Nam Á và ý nghĩa các đồng bằng châu thổ khu vực này Bài 14 SGK