Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 53 SGK Địa lí 8: Dựa vào lược đồ hình 6.1 và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực Đông Nam Á.
Các khu vực trên thế giới luôn có một đặc điểm chung là sự phân bố không đều về dân số. Sự phân bố dân số không đồng đều do nhiều lí do: đặc điểm địa hình., lịch sử phát triển……… Cùng nhau tìm hiểu sự phân bố dân số qua khu vực Đông Nam Á bằng cách trả lời câu hỏi 1 trang 53 SGK Địa lí 8: Dựa vào lược đồ hình 6.1 và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực Đông Nam Á. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 15 trang 53 SGK Địa lí 8:
Trả lời

  • Nhận xét sự phân bố dân số Đông Nam Á: Dân cư phân bố không đều.
    + Dân cư lập trung đông (trên 100 người/Km2) ở vùng ven biển của Việt Nam, Mi-an-ma, Thái Lan, một số đảo của In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin.
+ Trong nội địa và ở các đảo dân cư tập trung ít hơn.
  • Nguyên nhân của sự phân bố dân cư Đông Nam Á: do vùng ven biển thường có các đồng bằng với những điều kiện thuận lợi cho con người sinh sống và phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng các làng mạc, thành phố.

Xem thêm: Địa lý 8: Thống kê các nước Đông Nam Á theo diện tích nhỏ đến lớn, dân số ít đến nhiều Bài 15 SGK