Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang bài 15 51 SGK Địa lí 8: Vì sao lại có những nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân các nước Đông Nam Á?
Tất cả các người dân trên thế giới đều có nguồn gốc từ ba chủng tộc: Môngôlôit, Ơrôpêôit, Nêgrô – Ôxtralôit. Do lịch sử hình thành phát triển mà người dân thuộc các chủng tộc làm nên một nền văn hóa đa dạng, đặc trưng riêng. Song ngày nay sự nhập cư và di cư mà các người dân thuộc các chủng tộc này cùng nhau có mặt trên khắp các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên ở các khu vực trên thế giới luôn có những nét tương đồng về sinh hoạt, văn hóa. Cùng tìm hiểu các nét tương đồng này qua khu vực Đông Nam Á bằng cách trả lời câu hỏi trang bài 15 51 SGK Địa lí 8: Vì sao lại có những nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân các nước Đông Nam Á? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi trang bài 15 51 SGK Địa lí 8:
Trả lời

Người dân các nước Đông Nam Á có những nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân các nước Đông Nam Á vì: dân cư Đông Nam Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, cùng sống trong môi trường nhiệt đới gió mùa, cùng nền văn minh lúa nước, vị trí là cầu nối giữa đất liền và hải đảo...

Xem thêm: Địa lí 8: Nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực Đông Nam Á Bài 15 SGK trang 53