Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 15 trang 51 SGK Địa lí 8: Dựa vào hình 15.1 và bảng 15.2 (SGK trang 52) hãy cho biết: Đông Nam Á có bao nhiêu nước? Kể tên các nước và thủ đô từng nước? So sánh diện tích, dân số của nước ta với các nước trong khu vực? Có những ngôn ngữ nào được dùng phổ biến trong các quốc gia Đông Nam Á. Điều này có ảnh hưởng gì tới việc giao lưu giữa các nước trong khu vực?
Sự đa dạng về văn hóa của mỗi khu vực được các quốc gia ở khu vực đó tạo nên. Vì không phải các quốc gia thuộc khu vưc cócnền văn hóa , ngôn ngữ và sự phát triển giống nhau. Do đó để có hiểu biết tốt nhất về Đông Nam Á các em phải tìm hiểu từng quốc gia thuộc nó. Để bổ sung kiến thức các quốc gia Đông Nam Á chúng ta cùng trả lời câu hỏi trang bài 15 51 SGK Địa lí 8: Dựa vào hình 15.1 và bảng 15.2 (SGK trang 52) hãy cho biết: Đông Nam Á có bao nhiêu nước? Kể tên các nước và thủ đô từng nước? So sánh diện tích, dân số của nước ta với các nước trong khu vực? Có những ngôn ngữ nào được dùng phổ biến trong các quốc gia Đông Nam Á. Điều này có ảnh hưởng gì tới việc giao lưu giữa các nước trong khu vực? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 15 trang 51 SGK Địa lí 8:
Trả lời

  • Đông Nam Á có 11 nước:
Việt Nam (Thủ đô Hà Nội), Lào (Thủ đô Viêng Chăn), Cam-pu-chia (Thủ đô Phnôm-pênh), Thái Lan (Thủ đô Băng Cốc), Mi-an-ma (Thủ đô Y-an-gun), Ma-lai-xi-a (Thủ đô Cua-la Lăm-pơ),In-đô-nê-xi-a (Thủ đô Gia-các-ta), Xin-ga-po (Thủ đô Xin-ga-po), Bru-nây (Thủ đô Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan), Phi-líp-pin (Thủ đô Ma- ni-la), Đông Ti-mo (Thủ đô Đi-li), Ma-lai-xi-a (ở cả bán đảo và đảo; Thủ đô Cua-la Lăm-pơ).
  • So sánh diện tích , dân số nước ta với các nước trong khu vực:
Diện tích của Việt Nam tương đương với Phi-líp-pin và Ma-lai-xi-a song dân số của Việt Nam hơn Ma-lai-xi-a khá nhiều, gấp trên 3 lần và tương đương với dân số của Phi-líp-pin, nhưng mức tăng dân số của Phi-líp-pin cao hơn Việt Nam.
  • Những ngôn ngữ được dùng phổ biến trong các quốc gia Đông Nam Á: tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Mã Lai.
  • Sự ảnh hưởng của các ngôn ngữ tới việc giao lưu giữa các nước trong khu vực :
+ Các nước trong quần đảo có lợi thế hơn trong sử dụng ngôn ngữ chung là tiếng Anh.
+ Các nước còn lại của khu vực sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp với nhau do không có chung ngôn ngữ để sử dụng.
Xem thêm: Địa lí 8: Vì sao có những nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân các nước Đông Nam Á