Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 15 trang 51 SGK Địa lí 8: Qua bảng số liệu 15.1 so sánh số dân, mật độ dân số trung bình, tỉ lệ tăng dân số hàng năm của khu vực Đông Nam Á so với châu Á và thế giới.
Các khu vực trên châu Á góp phần tạo nên một châu lục đa dạng văn hóa, tập trung đông dân nhất. Ví dụ như khu vực là một trong những khu vực đông dân nhất và Trung Quốc là một quốc gia đông dân nhất thế giới. Vậy mật độ dân số ở Đông Nam Á thì như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bằng cách trả lời câu hỏi bài 15 trang 51 SGK Địa lí 8: Qua bảng số liệu 15.1 so sánh số dân, mật độ dân số trung bình, tỉ lệ tăng dân số hàng năm của khu vực Đông Nam Á so với châu Á và thế giới. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 15 trang 51 SGK Địa lí 8
Trả lời

  • Dân số Đông Nam Á đông, chiếm 14,2% dân số châu Á và 8,6% dân số thế giới.
  • Mật độ dân số trung bình của khu vực (119 người/Km2) gấp hơn hai lần mật độ thế giới, nhưng tương đương với mật độ của châu Á.
  • Tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm của khu vực cao hơn so với châu Á và thế giới.

Xem thêm: Địa lí 8: Đông Nam Á có bao nhiêu nước? Kể tên các nước và thủ đô từng nước? Bài 15 SGK trang 51