Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 57 SGK Địa lí 8: Quan sát hình 16.1 (SGK trang 56), cho biết khu vực Đông Nam Á có các ngành công nghiệp chủ yếu nào? Phân bố ở đâu?
Nhờ có nguồn lao động dồi dào, tài nguyên thiên nhiên phong phú , tranh thủ vốn , công nghệ nước ngoài cùng công nghiệp hóa kinh tế bằng cách phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ thì trường trong nước và quốc tế vì thế mà kinh tế Đông Nam Á có các ngành công nghiệp đa dạng, phong phú và chất lượng tốt. Cùng tìm hiểu thêm công nghiệp Đông Nam Á qua câu hỏi 3 trang 57 SGK Địa lí 8: Quan sát hình 16.1 (SGK trang 56), cho biết khu vực Đông Nam Á có các ngành công nghiệp chủ yếu nào? Phân bố ở đâu? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 bài 16 trang 57 SGK Địa lí 8:
Trả lời

  • Khu vực Đông Nam Á có các ngành công nghiệp chủ yếu và sự phân bố:
- Công nghiệp luyện kim ở: Mi-an-ma, Việt Nam, Phi-lip-pin.
- Công nghiệp chế tạo máy ở: Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a....
- Công nghiệp hóa chất, lọc dầu ở:Việt Nam, In- đô-nê-xi-a, Thái Lan.
- Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở :Việt Nam, Mi-an-ma, Phi-lip-pin....
  • Tóm lại: Các ngành công nghiệp phân bố chủ yếu ở vùng ven biển hoặc các đồng bằng châu thổ thuộc các quôc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản và nông nghiệp tại chỗ phong phú.

Xem thêm: Địa lí 8: So sánh số dân, mật độ dân số, tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Đông Nam Á so châu Á, thế giới