Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 57 SGK Địa lí 8: Dựa vào bảng 16.3, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới. Vì sao khu vực này có thể sản xuất được nhiều những nông sản đó?
Với lịch sử phát triển nông nghiệp lâu đời nên tại Đông Nam Á luôn có sản lượng nông nghiệp lớn. Có 2 quốc gia : Thái Lan, Việt Nam là hai nước xuấ khẩu gạo lớn nhất thế giới. Vì tầm quan trọng của nền nông nghiệp đối với các quốc gia Đông Nam Á mà vấn đề này thường xuyên được nhắt đến trong các đề kiểm tra dưới nhiều dạng đặt câu hỏi khác nhau. Sau đây chúng ta cùng trả lời câu hỏi về nông nghiệp Đông Nam Á qua dạng câu hỏi biểu đồ bằng cách trả lời câu 2 trang 57 SGK Địa lí 8: Dựa vào bảng 16.3, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới. Vì sao khu vực này có thể sản xuất được nhiều những nông sản đó? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 trag 57 SGK Địa lí 8:
Trả lời
Địa lí 8: Vẽ biểu đồ tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê khu vực Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới
  • Biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới.
*Xử lí số liệu:

Thế giới Đông Nam Á Châu Á Các khu vực khác
Lúa 100 26.2 71.3 2.5
Cà phê 100 19.2 24.7 26.1Địa lí 8: Vẽ biểu đồ tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê khu vực Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới


  • Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa và cà phê vì:
  • Các nước Đông Nam Á nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu xích đạo, nguồn nhiệt, ẩm dồi dào thích hợp cho phát triển các nông sản nhiệt đới.
  • Đông Nam Á có các đồng bằng châu thổ phì nhiêu rộng lớn thích hợp cho trồng lúa và nhân dân nhiều nước có kinh nghiệm trồng lúa.
  • Đất feralit phì nhiêu màu mỡ cho phép trồng cây công nghiệp lâu năm, các đồng cỏ chăn nuôi đại gia súc.
  • Đây là một trong những khu vực vựa lúa của thế giới, cơ sở thức ăn để phát triển đàn lợn.

Xem thêm: Địa lý 8: Đông Nam Á có các ngành công nghiệp chủ yếu nào? Phân bố ở đâu? Bài 16 SGK trang 57